TUFUAB – 2015

Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği VIII. Sempozyumu 21-23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi’nin ev sahipliği ile Konya’da gerçekleştirildi. JeoDijital sergi alanında yer alarak sempozyuma katılım sağlanmıştır.