HAKKIMIZDA

Kısaca JeoDijital

Yer-gözlem ve yerbilimlerilerinde ihtiyacınız olan deneyim:

UZAKTAN ALGILAMA & CBS ÇÖZÜMLERİ

Görüntü işleme-analiz yazılım çözüm ve hizmetleri

YER GÖZLEM & JEOMEKANSAL VERİ HİZMETLERİ

Amaca yönelik yer-gözlem uydu veri temini ve görüntü işleme hizmetleri

3B JEOLOJİK MODELLEME ÇÖZÜM & HİZMETLERİ

Yeraltısuyu, maden ve enerji kaynaklarının 3B jeolojik modellemesi