Yer-Gözlem(EO) Verileri

JeoDijital, çeşitli tematik jeomekansal verilerden oluşan bir arşivie sahip olup, veriler yerelden-küresel ölçeğe ve yüksek çözünürlüklü harita bilgisine kadar çeşitliliktedir. Geliştirmiş olduğumuz veya uluslararası satış sözleşmeleri ile sağladığımız görüntü ve jeomekansal veri ürünleri kısmen aşağıda belirtilmiştir:

  • Amaca yönelik yer-gözlem uydu veri seçimi, temini, işleme ve analizi
  • Görüntü haritaları, mozaiklenmiş ülke ve bölge görüntü setleri
  • Arazi örtüsü ve kullanımı haritaları
  • Sayısal Arazi Modeli(SAM) ve Sayısal Yüzey Modeli(SYM) verileri
  • Maden, petrol-doğalgaz, jeotermal kaynak tetkik ve arama çalışmalarına yönelik geliştirilmiş özel görüntü ve tematik veri setleri