ÜRÜNLER & HİZMETLER

Neler Yapıyoruz

Yer Gözlem & Jeomekansal Veriler

Amaca yönelik yer-gözlem uydu veri temini ve görüntü işleme hizmetleri

Uzaktan Algılama & CBS

Görüntü işleme-analiz yazılım çözüm ve hizmetleri

3B Jeolojik modelleme

Yeraltısuyu, maden ve enerji kaynaklarının 3B jeolojik modellemesi

Teknik Yazılım Ürünleri

ENVI & IDL – eCognition – Global Mapper

Proje Danışmanlığı

JD bilgisayar destekli kesin çözümler üretmekte ve anahtar teslimi proje danışmanlık ve kapasite oluşturma hizmetleri sunmaktadır

Eğitim Hizmetleri

JD sağladığı yazılım ürün ve çözümlerinin etkin kullanımı için eğitim ve teknik destek hizmetleri sunmaktadır