Projeler

 • Türkmenistan Bilimler Akademisi bünyesinde Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’taki araştırma, geliştirme ve inovasyon üssü Teknolojiler Merkezi’ne sağladığımız görüntü işleme ve analiz yazılım çözümlerinin eğitimleri başarı ile tamamlanmıştır(2014-2015). Teknolojiler Merkezi’nde 11 bin 400 metrekarelik oturum alanı üzerinde bitkisel ilaç üretimi, gıda teknolojileri, bio-teknoloji, çevre koruma teknolojileri, yeni maddeler sentez teknolojisi, enerji üretim ve enerji tasarruf sistemleri, coğrafi bilgi sistemleri ve nanoteknoloji bölümleri olmak üzere 8 ayrı AR&GE ve laboratuar bulunuyor.
 • Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen ve JeoDijital’in iş ortağı olduğu  EU-FP7-SEOCA: “GEO Capacity Building Initiative in Central Asia” projesi başarıyla uygulanarak tamalanmıştır(2012). JeoDijital yer-gözlem verileri ve teknolojileri konusundaki uzmanlığı ve teknik bilgisiyle projenin tüm iş paketlerine katkı sağlamıştır.
 • JeoDijital’in AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’na sunduğu 2012-1-TR1-LEO2-38037 no’lu ‘Yer-Gözlem Teknojileri ve Toplusal Fayda Alanları’ Leonardo Da Vinci Hareketlilik projesi hibe almaya hak kazanmış ve 17 Şubat 2013 – 13 Nisan 2013 tarihleri arasında başarılı bir şekilde uygulanmıştır.
 • Uzaktan algılama ve coğrafi-bilgi sistemleri tabanlı jeotermal kaynak etüt ve arama hizmetleri, Endonezya: JeoDijital müşteri firmanın Endonezya’da muhtelif bölgelerde sahip olduğu jeotermal ruhsat alanlarında jeotermal kaynak potansiyeli ile ilişkili yüzeysel göstergelerin uydu görüntü analizlerinden itibaren belirlenmesi amacı ile çok sayıda çalışmalar gerçekleştirmiştir.
 • JeoDijital, özel ve kamu sektörü tarafından finanse edilen sayısız yer-gözlem uzaktan algılama(EO), jeolojik modelleme ve CBS tabanlı veritabanı tasarım ve uygulama projeleri / çalışmaları gerçekleştirmiş ve halen üstlenmiş olduğu projeleri başarı ile yürütmektedir. Seçilmiş örnek çalışmalar arasında;
 • Havza hidrojeolojik özelliklerinin ve su kuyularının yerlerini belirlemek için Türkiye’de bir havzanın 3B jeolojik ve hidrostatigrafik modellemesi.
 • Fe-Cu maden sahasının 3D cevher modellemesi ve Fe-Cu kaynağı-rezerv tahmini.
 • Sudan’da seçilmiş lisans alanları için yüzey mineralojisi ve dokusal analizi.
 • Seyfe Gölü, Sultan Sazlığı, Kızılırmak Deltası, Göksu Deltası, Gediz Deltası ve Akyatan Gölü RAMSAR sulak alan koruma alanlarının jeo-mekansal veri setlerinin sayısallaştırılması ve sayısal dönüşümü.
 • Doğal petrol sızıntı alanlarının SAR uydu görüntüleri ile belirlenmesi: Amasra off-shore Pilot Çalışması, Bartin, Turkey (TPAO: Turkish Petroleum Corp.).
 • Türkiye kıyılarındaki tatlı su boşalımlarının kazanımı: Patara-Tekirova Pilot Projesi (TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir).
 • Kireçtaşı-Marl Sahalarının Jeolojik Modellemesi, Açık Ocak Tasarımı ve Üretim Planlaması(OYAK Bolu Çimento A.Ş.)
 • Tavas Manganez OcağıCevher Modellemesi ve Ocak Tasarımı Projesi (Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.)