eCognition

Trimble, mühendislik, inşaat, arama, tarım, taşkın yönetimi ve arazi hizmetlerinde profesyonellere daha fazla üretkenlik için konumlandırma çözümleri sunmaktadır. Trimble, çalışmaların yapılış şeklini yenilikçi konumlandırma uygulamalarıyla değiştirmektedir. Trimble, konumlandırmayla üretkenliği birbirine bağlamak için kablosuz haberleşme ve uygulamalara özel yazılımlara ek olarak GPS, lazerler, optik ve INS teknolojilerini kullanmaktadır.
eCognition obje tabanlı jeomekansal veri uygulamalarında en gelişmiş görüntü analiz yazılımıdır. Gelişmiş yer-gözlem sensörleri her gün 24 saat gezegenin yüzeyinde gözlem verileri toplamaktadır. eCognition, çevre izleme, kaynak geliştirme, yapı denetimi ve küresel güvenlik için görüntü ve sayısal jeomekansal verilerin yorumlanmasını geliştirmek, hızlandırmak ve otomatikleştirmek için geliştirilmiştir.