Neler Yapıyoruz

Yer Gözlem & Jeomekansal Veriler

Amaca yönelik yer-gözlem uydu veri temini ve görüntü işleme hizmetleri

Uzaktan Algılama & CBS

Görüntü işleme-analiz yazılım çözüm ve hizmetleri

3B Jeolojik modelleme

Yeraltısuyu, maden ve enerji kaynaklarının 3B jeolojik modellemesi

Teknik Yazılım Ürünleri

ENVI & IDL - eCognition - Global Mapper

Proje Danışmanlığı

JD bilgisayar destekli kesin çözümler üretmekte ve anahtar teslimi proje danışmanlık ve kapasite oluşturma hizmetleri sunmaktadır

Eğitim Hizmetleri

JD sağladığı yazılım ürün ve çözümlerinin etkin kullanımı için eğitim ve teknik destek hizmetleri sunmaktadır

Örnek Proje & Çalışmalar

Yer-Gözlem Teknolojileri Tabanlı Akıllı Uygulamalar ve Çözümler

Yönetim

Yer-gözlem ve yerbilimleri teknolojilerinde ihtiyacınız olan deneyim:

HAYATİ KOYUNCU

Yer-gözlem teknolojileri endüstrisinde ve uygulamalarında deneyimli bir bilgi teknolojileri uzmanı olan Dr. Koyuncu, Uzaktan Algılama, Jeo-enformasyon, Jeolojik-Hidrolojik Uzaktan Algılama, Görüntü İşleme ve Uygulamalı Yerbilimleri alanlarında uzmanlaşmıştır. Girişimcilik yönü güçlü bir profesyonel olan Dr. Koyuncu Jeoloji Mühendisliği Yüksek Lisans derecesini ABD’de Colorado School of Mines’dan, Doktorasını ise Hacettepe Üniversitesi’nde Jeoloji-Hidrojeoloji Mühendisliği alanında tamamlamış, sektörde kendi alanında lider ulusal-uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev almıştır.

TÜRKAN AKÇALAR

Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği mezunu olan Türkan Akçalar, görüntü işleme yazılımlarının satışı ve eğitimi ile birlikte yer-gözlem uydu görüntüleri uygulama projelerinin geliştirilmesini koordine etmektedir. Ayrıca, doğal kaynakların sayısal ve kavramsal modellenmesi çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

Haberler & Etkinlikler

L3Harris Geospatial Webinar “LEVERAGE REMOTELY SENSED IMAGERY TO AUTOMATE ASSET MANAGEMENT AND PLANNING” Thursday | September 26 | 2019

Today, remote sensing technology combined with geospatial analytics is becoming a safe, accurate, and low-cost approach to automate operations, that can provide critical insights faster and more affordably then traditional inspections. Whether it is managing vegetation, monitoring or planning assets, or responding to a weather event, utilities increasingly turn to L3Harris, the firmly established...

UZAL – CBS 2018

The seventh “Remote Sensing and Geographical Information Systems Symposium” hosted by Anadolu University was held between 18-21 September 2018 with the contributions of many participants from many institutions and organizations of Turkey. We would like to thank you for your interest in the Jeodijital stand at the symposium.

Yer-gözlem teknolojileri destekli akıllı iş kararları için yanınızdayız